mintdrivers - wersja PL
Menu

Polityka Prywatnosci

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.mintdrivers.pl jest MINT Marcin Matuszewski, Filip Grzesiak sp. c., tel. +48665015666,  ul. Świętokrzyska 30 lok 63, 00-116 Warszawa, Polska, dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.
2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jak również z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres: mintprivatedrivers@gmail.com.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR).
4. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ

1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w jednym celu:

 • udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania – podstawą prawną tych działań jest zasada, która mówi, że przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli jest niezbędne do realizacji lub zawarcia umowy,

2. Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres e-mail,
 • Ewentualne inne dane podane przez Państwa w treści zapytania.

3. Nie jesteście Państwo profilowani, co oznacza, że Państwa dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu określenia (estymowania) Państwa potrzeb ani cech osobowościowych. Nie zbieramy o Państwu dodatkowych informacji z innych źródeł.
4. Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym podmiotom. W szczególności Państwa dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.

ODBIORCY DANYCH

1. Państwa dane osobowe powierzamy naszym partnerom technologicznym oraz księgowym, czyli podmiotom które świadczą dla nas usługi hostingowe oraz księgowe. Dane mogą być też udostępnione organom prawa i administracji publicznej w przypadkach prawnie uzasadnionych.

PRZETWARZANIE, PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH

1. W ramach umowy hostingowej przetwarzanie Państwa danych osobowych powierzone jest firmie hostingowej.
2. Państwa dane osobowe będą przechowywane aż do momentu odwołania zgody na ich przechowywanie, nie dłużej jednak niż w ciągu 3 lat od dnia zakończenia realizacji umowy lub zlecenia.

PRZETWARZANIE, PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH

1. Przysługuje Państwu prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych
 • Poprawiania swoich danych osobowych
 • Otrzymania ich kopii
 • Sprostowania swoich danych
 • Usunięcia danych
 • Ograniczenia przetwarzania danych
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • Przenoszenia danych
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
PLIKI „COOKIES”

1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
3. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.